Výsledky a hodnocení závodů

Kondiční běh na Kuňku, 31. 12. 2019

« Detail závodu

Statistika hodnocení běhu

0 / 5
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)
(0 hodnocení)

Doporučení od běžců

Doporučeno 1⨉
Nedoporučeno 0⨉

  Ohodnoťte závod

  Vyberte:

  300


  300


  300

  Doporučil(a) byste tento závod svým blízkým?

  AnoNe  Výsledky ke stažení

  11 km

  #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
  1Filip HaasM200400:43:57
  1Filip HaasM200400:43:57
  1Jan VodehnalM197300:45:56
  1Petr ĆtemberaM196900:49:16
  1Nina Janµ¬kovµŽ198800:52:35
  2V clav RohlökM198000:44:24
  2V clav RohlökM198000:44:24
  2Luk ç DaübujµnM197700:46:52
  2Petr NµdheraM196700:54:49
  2Jana HorµkovµŽ197100:54:54
  3Jan VodehnalM197300:45:56
  3Matřj ĆlaichrtM198800:47:19
  3Karel HaasM197300:48:23
  3Zdenřk FibichM195200:57:01
  3Andrea NovµkovµŽ198900:55:51
  4Luk ç DaübujµnM197700:46:52
  4Matřj ĆlaichrtM198800:47:19
  4Daniel ĆtichauerM200400:48:13
  4Michal VokolekM197200:48:49
  4Miroslav Vo¦enölekM196900:57:16
  4Zora Dole¦alovµŽ198800:56:19
  5Pavel NovµkM198100:49:06
  5Pavel ĆtysM197800:48:56
  5Josef BednµüM195001:01:42
  5Dita SkalickµŽ197500:56:55
  6Daniel ĆtichauerM200400:48:13
  6Tom ç VeverkaM198400:50:33
  6David VenzaraM197600:49:06
  6Jiýˇ JirµkM195501:02:15
  6Jana ZavüelovµŽ111100:58:07
  7Karel HaasM197300:48:23
  7Martin P·¬ekM199300:51:16
  7Jan CzaganM197100:49:09
  7Leoç HorµkM196401:02:36
  7Petra LangerovµŽ198500:59:31
  8Michal VokolekM197200:48:49
  8Radek EisM198600:52:37
  8Jan RejdaM197000:49:35
  8Frantiçek ¬apskíM194901:02:44
  8Zdeĺka ChlubnovµŽ196201:01:04
  9Pavel ĆtysM197800:48:56
  9Martin VacekM199300:53:00
  9Richard Kore¬ekM197600:50:14
  9Roman KalhousM195901:11:57
  10Pavel NovµkM198100:49:06
  10Jakub HolovskíM198600:55:15
  10Tom ç ¬öhaüM197000:50:50
  10Antonˇn SíkoraM195101:16:51
  11David VenzaraM197600:49:06
  11Tom ç KadavíM198500:55:29
  11Josef ¬ö¦M197100:52:53
  12Jan CzaganM197100:49:09
  12Tom ç VötM198300:55:51
  12Kamil BlµhaM197200:53:35
  13Petr ĆtemberaM196900:49:16
  13Filip OlivaM200200:57:26
  13Jan ¬erníM197500:54:06
  14Jan RejdaM197000:49:35
  14Jan ValićM200200:58:35
  14Radim OlivaM197500:57:28
  15Richard Kore¬ekM197600:50:14
  15Pavel RybićarM199000:58:39
  15Dalimil KlemaM197000:59:02
  16Tom ç VeverkaM198400:50:33
  16Jan Ptµ¬ekM200201:02:34
  16Jiýˇ ZelinkaM197400:59:18
  17Tom ç ¬öhaüM197000:50:50
  17Pavel KovµüM200301:02:34
  17Tom ç PlöhalM197500:59:18
  18Martin P·¬ekM199300:51:16
  18Luk ç Mu¦ökM198001:06:59
  18Josef SiegelM197801:00:03
  19Nina Janµ¬kovµŽ198800:52:35
  19Jiýˇ NovotníM197101:00:11
  20Radek EisM198600:52:37
  20David VöćekM197501:00:29
  21Josef ¬ö¦M197100:52:53
  21Ondýej KubiasM197401:03:12
  22Martin VacekM199300:53:00
  22Jiýˇ ChmelökM197901:03:43
  23Kamil BlµhaM197200:53:35
  23Zdenřk KadlecM197001:09:44
  24Jan ¬erníM197500:54:06
  25Petr NµdheraM196700:54:49
  26Jana HorµkovµŽ197100:54:54
  27Jakub HolovskíM198600:55:15
  28Tom ç KadavíM198500:55:29
  29Andrea NovµkovµŽ198900:55:51
  30Tom ç VötM198300:55:51
  31Zora Dole¦alovµŽ198800:56:19
  32Dita SkalickµM197500:56:55
  33Zdenřk FibichM195200:57:01
  34Miroslav Vo¦enölekM196900:57:16
  35Filip OlivaM200200:57:26
  36Radim OlivaM197500:57:28
  37Jana ZavüelovµŽ111100:58:07
  38Jan ValićM200200:58:35
  39Pavel RybićarM199000:58:39
  40Dalimil KlemaM197000:59:02
  41Jiýˇ ZelinkaM197400:59:18
  42Tom ç PlöhalM197500:59:18
  43Petra LangerovµŽ198500:59:31
  44Josef SiegelM197801:00:03
  45Jiýˇ NovotníM197101:00:11
  46David VöćekM197501:00:29
  47Zdeĺka ChlubnovµŽ196201:01:04
  48Josef BednµüM195001:01:42
  49Jiýˇ JirµkM195501:02:15
  50Jan Ptµ¬ekM200201:02:34
  51Pavel KovµüM200301:02:34
  52Leoç HorµkM196401:02:36
  53Frantiçek ¬apskíM194901:02:44
  54Ondýej KubiasM197401:03:12
  55Jiýˇ ChmelökM197901:03:43
  56Luk ç Mu¦ökM198001:06:59
  57Zdenřk KadlecM197001:09:44
  58Roman KalhousM195901:11:57
  59Antonˇn SíkoraM195101:16:51

  4,8 km

  #JménoPohlavíKategorieRočníkVýkon
  1Tom ç ElichM197800:21:16
  2Pavel ĆimonekM196600:21:32
  3Michaela SabrovovµŽ198600:21:34
  4Tom ç ¬ihaüM200000:21:57
  5Radek JonµćM197600:22:12
  6Vˇtek StrnadM200900:22:15
  7Petr SchafferM196000:22:35
  8Jaroslav HromµdkoM197100:24:02
  9Mirka VöćkovµM197400:24:15
  10Luk ç BernardM198100:24:40
  11Dorothea DaübujµnovµŽ200900:24:53
  12Renata HaasovµŽ197900:25:04
  13Karin KamarytovµŽ200800:25:13
  14Miloç KamarytM197900:25:14
  15Leoç HodökM197300:25:22
  16Matouç DaübujµnM200700:25:47
  17Andrea NohínkovµŽ197700:25:48
  18Michaela KamarytovµŽ197500:25:50
  19Filip KamarytM200500:26:15
  20Ondýej LipovskiM200700:27:44
  21Elena StrnadovµŽ200500:27:45
  22Lenka JonµćovµŽ198500:28:37
  23Milan BajerM195500:28:39
  24Hoang Linh PhanovµŽ199700:29:18
  25Marie ZdeőkovµŽ197100:30:33
  26Eva VilnerovµŽ196000:31:54
  27Kl ra HaasovµŽ200600:34:27
  28Dani LipovskiM201100:34:27
  29Hana NµdherovµŽ196800:38:38

   Všechny ročníky