Stát se trenérem kondičního běhu

Aktuální termíny kurzů TKB

TRENÉR KONDIČNÍHO BĚHU 3. TŘÍDY

Základní školení je určeno samotným kondičním běžcům, kteří si chtějí rozšířit teoretické poznatky i vylepšit praktické dovednosti a seznámit se s novinkami v oblasti kondičního běhu. Dále i běžcům, kteří by rádi sdělovali svoje zkušenosti ostatním, ale doposud nemají žádnou kvalifikaci ani zkušenosti s vedením jiných běžců.

Obsahem základního víkendového školení je teoretický úvod do anatomie, fyziologie, biomechaniky a sportovního tréninku. Dále psychologické základy práce s klientem/svěřencem, pohybový aparát a prevence jeho přetěžování, základy sportovní výživy, praktické základy techniky běhu a běžeckých průpravných cvičení, výběr běžecké obuvi, práce s tepovou frekvencí, watty, spotřebou kyslíku a krevním laktátem, zásobník průpravných a kompenzačních cvičení, běžecký strečink a posilování a v neposlední řadě i zásady první pomoci. Kromě mnoha nových poznatků i praktických zkušeností na školení poznáte běžecké přátele  a kolegy, stanete se součástí komunity trenérů kondičního běhu a získáte kontakty na špičkové odborníky a metodickou podporu ČAS.

1. - 3.10. 2021  Jizerské hory, penzion Vital      Přihláška 

 

TRENÉR KONDIČNÍHO BĚHU 2. A 1. TŘÍDY

Kromě úvodního víkendového školení pro vás ČAS připravil další dvě navazující školení. Zatímco cílem úvodního školení je základní orientace v problematice kondičního běhu, další dvě pětidenní a sedmidenní školení se mnohem podrobněji zabývají anatomií, fyziologií, biomechanikou, psychologií, řízením tréninku, výživou a především aplikací těchto oborů do praxe kondičního běhu. Navazující školení Trenér kondičního běhu 2. třídy je určeno pro absolventy úvodního školení Trenér kondičního běhu 3. třídy, kteří si chtějí prohloubit získané poznatky a rozšířit praktické dovednosti. Školení je opět vhodné jak pro běžce s trenérskými ambicemi ale i pro ty, kdo se chtějí dál v oboru vzdělávat sami, aniž by někoho trénovali. Školení Trenér kondičního běhu 1. třídy je určeno především budoucím trenérům a je zakončeno závěrečnou teoretickou i praktickou zkouškou. Jeho úspěšní absolventi jsou již schopni zcela samostatně pracovat se svěřencem/klientem.

TKB 2   13. - 17. 10. 2021 Jizerské hory, penzion Vital   Přihláška  (podmínkou účasti je úspěšně absolvovaný kurz TKB 3)

 

1. ROČNÍK KONFERENCE KONDIČNÍ BĚH 2021

Český atletický svaz ve spolupráci s Centrem zdraví, pohybu a aktivního životního stylu Vital Praha pořádá 6.11. 2021 na FTVS UK první ročník konference, která je určena jak pro samotné kondiční běžce, ale i jejich trenéry a odborníky (lékaře, fyzioterapeuty), kteří se kondičním běžcům věnují.

Na programu konference jsou všechna témata, kterým je v přípravě kondičního běžce potřeba věnovat pozornost. Jedná se o základní fakta a poznatky, ale ve stejné míře i o novinky v oblasti metodiky tréninku, výživy, fyzioterapie, pohybového aparátu i o trendy ve vybavení kondičního běžce (obuv, oblečení, sportestery).

Stěžejní částí konference bude diskuse o vlivu vytrvalostního tréninku na srdce kondičního běžce. Výsledky výzkumu maratonců budou diskutovány předními odborníky z IKEM pod vedením profesora MUDr. Jana Pirka, DrSc.

Účast na konferenci přislíbil i náš přední expert na sportovní výživu profesor MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA. Kromě dalších našich předních odborníků, včetně lektorů i zástupců ČAS, vystoupí s vlastními dosavadními praktickými zkušenostmi s vedením a tréninkem kondičních běžců i jejich samotní trenéři. Konference by se tak měla stát místem setkání a diskusí všech, kteří sami kondičně běhají nebo s kondičními běžci pracují.

Konference je součástí celého vzdělávacího systému Trenér kondičního běhu ČAS. Účastí je možná prolongace trenérské kvalifikace.

Praha 6. 11. 2021, FTVS UK   Přihláška 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE

Uvedená tři školení Trenér kondičního běhu 1.- 3. třídy jsou rozšířena o nabídku jednodenních seminářů (workshopů), které jsou zaměřeny především prakticky. Jejich obsahem jsou základní součásti běžeckého tréninku jako např. řízení a metodika běžeckého tréninku, práce se sportesterem, s videozáznamem, analýza techniky běhu a výběr běžecké obuvi, běžecká výživa, běžecký kineziotaping, Blackroll a Flowin v běžeckém tréninku a další. Na praktické „open“ semináře se může přihlásit kdokoliv, aniž by musel dříve absolvovat jiné školení nebo mít určitou kvalifikaci. Pro dosažení kompletního vzdělání Trenér kondičního běhu v rozsahu 150 hodin je nutné absolvovat tři základní školení a jeden z nabízených seminářů dle vlastního výběru. Na základě takto dosažené oficiální kvalifikace ČAS je možné zažádat o živnostenský list.

Udělením certifikátu se absolvent/ka jednotlivých školení stává členem oficiální databáze trenérů Českého atletického svazu a může čerpat všech výhod s tím spojených.

Dotazy zodpovíme na: cbk@ceskybeh.cz