Stát se trenérem kondičního běhu

Kurzy

Na kurz Trenér kondičního běhu 3. třídy se můžete přihlásit zde: 

1. - 3.10. 2021  Jizerské hory, penzion Vital      Přihláška 

 

kurz Trenér kondičního běhu 2. třídy:

13. - 17. 10. 2021 Jizerské hory, penzion Vital   Přihláška  (podmínkou účasti je úspěšně absolvovaný kurz TKB 3)

 

Základní informace

I. ročník konference Kondiční běh 2020

Český atletický svaz ve spolupráci s Centrem zdraví, pohybu a aktivního životního stylu Vital Praha pořádá 7.11. 2020 na FTVS UK první ročník konference, která je určena jak pro samotné kondiční běžce, ale i jejich trenéry a odborníky (lékaře, fyzioterapeuty), kteří se kondičním běžcům věnují.

Na programu konference jsou všechna témata, kterým je v přípravě kondičního běžce potřeba věnovat pozornost. Jedná se o základní fakta a poznatky, ale ve stejné míře i o novinky v oblasti metodiky tréninku, výživy, fyzioterapie, pohybového aparátu i o trendy ve vybavení kondičního běžce (obuv, oblečení, sportestery).

Stěžejní částí konference bude diskuse o vlivu vytrvalostního tréninku na srdce kondičního běžce. Výsledky výzkumu maratonců budou diskutovány jak samotnými autory studie - lékaři z IKEM pod vedením profesora MUDr. Jana Pirka, DrSc, tak dalšími odborníky, kteří se obdobnou problematikou a tréninkem kondičních běžců dlouhodobě zabývají.

Účast na konferenci přislíbil i náš přední odborník na sportovní výživu profesor MUDr. Libor Vítek, PhD, MBA. Kromě dalších našich předních odborníků, včetně lektorů i zástupců ČAS, vystoupí s vlastními dosavadními praktickými zkušenostmi s vedením a tréninkem kondičních běžců i jejich samotní trenéři. Konference by se tak měla stát místem setkání a diskusí všech, kteří sami kondičně běhají nebo s kondičními běžci pracují.

Konference je součástí celého vzdělávacího systému Trenér kondičního běhu ČAS. Účastí je možná prolongace trenérské kvalifikace.

PŘIHLÁŠKY MOŽNÉ OD 14.4.2020

Trenér kondičního běhu (3. třídy)

Oficiální trenérské školení Českého atletického svazu pro ty, kteří si život bez běhání už neumí představit a chtěli by svůj běžecký um a kondici rozvíjet. A pro ty, kteří chtějí umění běhání a jeho hodnoty předávat dál. Své si v něm však najdou i začínající běžci a běžkyně, kteří chtějí běhat nejen rychle, ale hlavně zdravě a dlouhodobě. Absolvent/ka každého školení i pracovních seminářů, vedených zkušenými profesionálními lektory s odpovídajícím vzděláním a reprezentačními zkušenostmi, získá množství zasvěcených informací a běžeckých zážitků a po úspěšném absolvování, resp. složení zkoušek mu/jí bude udělen oficiální certifikát Českého atletického svazu jako doklad o získané kvalifikaci.

Navazující školení Trenér kondičního běhu 2. a 1. třídy

Kromě úvodního víkendového školení pro vás ČAS připravil další dvě navazující školení. Zatímco cílem úvodního školení je základní orientace v problematice kondičního běhu, další dvě pětidenní a sedmidenní školení se mnohem podrobněji zabývají anatomií, fyziologií, biomechanikou, psychologií, řízením tréninku, výživou a především aplikací těchto oborů do praxe kondičního běhu. Navazující školení Trenér kondičního běhu 2. třídy je určeno pro absolventy úvodního školení Trenér kondičního běhu 3. třídy, kteří si chtějí prohloubit získané poznatky a rozšířit praktické dovednosti. Školení je opět vhodné jak pro běžce s trenérskými ambicemi ale i pro ty, kdo se chtějí dál v oboru vzdělávat sami, aniž by někoho trénovali. Školení Trenér kondičního běhu 1. třídy je určeno především budoucím trenérům a je zakončeno závěrečnou teoretickou i praktickou zkouškou. Jeho úspěšní absolventi jsou již schopni zcela samostatně pracovat se svěřencem/klientem.

Jednodenní semináře

Uvedená tři školení Trenér kondičního běhu 1.- 3. třídy jsou rozšířena o nabídku jednodenních seminářů (workshopů), které jsou zaměřeny především prakticky. Jejich obsahem jsou základní součásti běžeckého tréninku jako např. řízení a metodika běžeckého tréninku, práce se sportesterem, s videozáznamem, analýza techniky běhu a výběr běžecké obuvi, běžecká výživa, běžecký kineziotaping, Blackroll a Flowin v běžeckém tréninku a další. Na praktické „open“ semináře se může přihlásit kdokoliv, aniž by musel dříve absolvovat jiné školení nebo mít určitou kvalifikaci. Pro dosažení kompletního vzdělání Trenér kondičního běhu v rozsahu 150 hodin je nutné absolvovat tři základní školení a jeden z nabízených seminářů dle vlastního výběru. Na základě takto dosažené oficiální kvalifikace ČAS je možné zažádat o živnostenský list.

Udělením certifikátu se absolvent/ka jednotlivých školení stává členem oficiální databáze trenérů Českého atletického svazu a může čerpat všech výhod s tím spojených.

Materiály ke stažení:

Dotazy zodpovíme na: cbk@ceskybeh.cz