Stát se trenérem kondičního běhu

Aktuální termíny kurzů TKB

 

KONFERENCE KONDIČNÍ BĚH 2023

Český běh ve spolupráci s Centrem zdraví, pohybu a aktivního životního stylu Vital Praha pořádá 11.11. 2023 na FTVS UK druhý ročník konference, která je určena jak pro samotné kondiční běžce, tak i jejich trenéry a odborníky, kteří se kondičním běžcům věnují.

Přihlásit se může kdokoliv bez nutné registrace v atletickém klubu nebo oddílu.

Prezenční i on-line účast!

Kromě našich předních odborníků vystoupí s vlastními praktickými zkušenostmi s vedením a tréninkem kondičních běžců i jejich trenéři. Konference se tak opět stane místem setkání a diskusí všech, kteří sami kondičně běhají nebo s kondičními běžci pracují.

Konference je součástí celého vzdělávacího systému Trenér kondičního běhu ČAS. Účastí je možná prolongace trenérské kvalifikace na další čtyři roky (10 kreditů).

Přihlášky: 

PROGRAM

Čas

Přednášející

Téma

9:50 – 10:30

David Vaš

Rozdíly v přípravě vrcholového a kondičního běžce

10:30 – 11:10

MUDr. Martin Holek

Jaký trénink opravdu (ne)svědčí srdci kondičního běžce?

11:10 – 11:50

Ing. Hana Střítecká, Ph.D.

Výživové doplňky i pro kondiční běžce?

11:50 – 12:30

Mgr. Jana Svatošová, MUDr. Karolína Velebová

Nejčastější běžecká zranění a jejich léčba

13:30 – 14:00

Mgr. Václav Kain

Od kondičního běžce k Ironmanu

14:00 – 14:30

Mgr. Marcela Bartoňová

Využití kinesiotapingu při akutním poranění běžce

14:30 – 15:00

Mgr. Tomáš Bičík

Konektivita Trainingpeaks a Garmin

15:00 – 15:30

Bc. Tomáš Michálek

Vliv karbonové boty na techniku běhu (dokroku)

15:45 – 16:15

Mgr. Milan Kůtek

Běh s holemi v přípravě kondičního běžce

16:15 – 16:45

Jiří Toman

Nová technologie pro běžeckou videoanalýzu

16:45 – 17:15

Mgr. Pavel Šikola

Tréninky pro firemní kolektivy

TRENÉR KONDIČNÍHO BĚHU 3. TŘÍDY

Základní školení je určeno samotným kondičním běžcům, kteří si chtějí rozšířit teoretické poznatky i vylepšit praktické dovednosti a seznámit se s novinkami v oblasti kondičního běhu. Dále i běžcům, kteří by rádi sdělovali svoje zkušenosti ostatním, ale doposud nemají žádnou kvalifikaci ani zkušenosti s vedením jiných běžců.

Obsahem základního víkendového školení je teoretický úvod do anatomie, fyziologie, biomechaniky a sportovního tréninku. Dále psychologické základy práce s klientem/svěřencem, pohybový aparát a prevence jeho přetěžování, základy sportovní výživy, praktické základy techniky běhu a běžeckých průpravných cvičení, výběr běžecké obuvi, práce s tepovou frekvencí, watty, spotřebou kyslíku a krevním laktátem, zásobník průpravných a kompenzačních cvičení, běžecký strečink a posilování a v neposlední řadě i zásady první pomoci. Kromě mnoha nových poznatků i praktických zkušeností na školení poznáte běžecké přátele  a kolegy, stanete se součástí komunity trenérů kondičního běhu a získáte kontakty na špičkové odborníky a metodickou podporu ČAS.

19. - 21. 4. 2024  Jizerské hory, penzion Vital  Přihláška

17. - 19. 5. 2024  Jizerské hory, penzion Vital  Přihláška

     

TRENÉR KONDIČNÍHO BĚHU 2. A 1. TŘÍDY

Kromě úvodního víkendového školení pro vás ČAS připravil další dvě navazující školení. Zatímco cílem úvodního školení je základní orientace v problematice kondičního běhu, další dvě pětidenní a sedmidenní školení se mnohem podrobněji zabývají anatomií, fyziologií, biomechanikou, psychologií, řízením tréninku, výživou a především aplikací těchto oborů do praxe kondičního běhu. Navazující školení Trenér kondičního běhu 2. třídy je určeno pro absolventy úvodního školení Trenér kondičního běhu 3. třídy, kteří si chtějí prohloubit získané poznatky a rozšířit praktické dovednosti. Školení je opět vhodné jak pro běžce s trenérskými ambicemi ale i pro ty, kdo se chtějí dál v oboru vzdělávat sami, aniž by někoho trénovali. Školení Trenér kondičního běhu 1. třídy je určeno především budoucím trenérům a je zakončeno závěrečnou teoretickou i praktickou zkouškou. Jeho úspěšní absolventi jsou již schopni zcela samostatně pracovat se svěřencem/klientem.

TKB 2. třídy 7. - 11. 6. 2024 Jizerské hory, penzion Vital (podmínkou účasti je úspěšně absolvovaný kurz TKB3) Přihláška

 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE

Uvedená tři školení Trenér kondičního běhu 1.- 3. třídy jsou rozšířena o nabídku jednodenních seminářů (workshopů), které jsou zaměřeny především prakticky. Jejich obsahem jsou základní součásti běžeckého tréninku jako např. řízení a metodika běžeckého tréninku, práce se sportesterem, s videozáznamem, analýza techniky běhu a výběr běžecké obuvi, běžecká výživa, běžecký kineziotaping, Blackroll a Flowin v běžeckém tréninku a další. Na praktické „open“ semináře se může přihlásit kdokoliv, aniž by musel dříve absolvovat jiné školení nebo mít určitou kvalifikaci. Pro dosažení kompletního vzdělání Trenér kondičního běhu v rozsahu 150 hodin je nutné absolvovat tři základní školení a jeden z nabízených seminářů dle vlastního výběru. Na základě takto dosažené oficiální kvalifikace ČAS je možné zažádat o živnostenský list.

Udělením certifikátu se absolvent/ka jednotlivých školení stává členem oficiální databáze trenérů Českého atletického svazu a může čerpat všech výhod s tím spojených.

Pohybový aparát běžce - 20. 1. 2024 od 10 -17 hodin, Olomouc AC BALUO, cena 1.900,- Kč, lektor: Mgr. Marcela Bartoňová 

Co ještě jako běžec nebo trenér zvládnu sám a kdy už se obrátit na odborníka“ 

Na workshopu se seznámíte se základy běžecké anatomie,  naučíte se jednoduché testy a kompenzační cvičení. Podstatnou součástí semináře jsou typické  problémy pohybového aparátu běžců v souvislostí s technikou běhu, kterou se naučíte i sami hodnotit. Samozřejmostí jsou i doporučení jak v konkrétních případech postupovat. 

Běžecký kineziotaping - 23. 3. 2024 od 10-17 hodin, Olomouc AC BALUO, cena 2.800,- Kč, lektor: Mgr. Marcela Bartoňová

Workshop je určen kondičním běžcům i trenérům, kteří by se rádi s touto metodou seznámili, prakticky se naučili její základy a dozvěděli se, jak tejpování nejlépe v běžecké přípravě využít. 

 

Přihlášky na všechny vzdělávací akce od Českého atletického svazu naleznete zde: Přihlášky 

Dotazy zodpovíme na: cbk@ceskybeh.cz