Stát se trenérem kondičního běhu

Aktuální termíny kurzů TKB

 

TRENÉR KONDIČNÍHO BĚHU 3. TŘÍDY

Základní školení je určeno samotným kondičním běžcům, kteří si chtějí rozšířit teoretické poznatky i vylepšit praktické dovednosti a seznámit se s novinkami v oblasti kondičního běhu. Dále i běžcům, kteří by rádi sdělovali svoje zkušenosti ostatním, ale doposud nemají žádnou kvalifikaci ani zkušenosti s vedením jiných běžců.

Obsahem základního víkendového školení je teoretický úvod do anatomie, fyziologie, biomechaniky a sportovního tréninku. Dále psychologické základy práce s klientem/svěřencem, pohybový aparát a prevence jeho přetěžování, základy sportovní výživy, praktické základy techniky běhu a běžeckých průpravných cvičení, výběr běžecké obuvi, práce s tepovou frekvencí, watty, spotřebou kyslíku a krevním laktátem, zásobník průpravných a kompenzačních cvičení, běžecký strečink a posilování a v neposlední řadě i zásady první pomoci. Kromě mnoha nových poznatků i praktických zkušeností na školení poznáte běžecké přátele  a kolegy, stanete se součástí komunity trenérů kondičního běhu a získáte kontakty na špičkové odborníky a metodickou podporu ČAS.

1. - 3. 11. 2024  Jizerské hory, penzion Vital  Přihláška

 

TRENÉR KONDIČNÍHO BĚHU 2. A 1. TŘÍDY

Kromě úvodního víkendového školení pro vás ČAS připravil další dvě navazující školení. Zatímco cílem úvodního školení je základní orientace v problematice kondičního běhu, další dvě pětidenní a sedmidenní školení se mnohem podrobněji zabývají anatomií, fyziologií, biomechanikou, psychologií, řízením tréninku, výživou a především aplikací těchto oborů do praxe kondičního běhu. Navazující školení Trenér kondičního běhu 2. třídy je určeno pro absolventy úvodního školení Trenér kondičního běhu 3. třídy, kteří si chtějí prohloubit získané poznatky a rozšířit praktické dovednosti. Školení je opět vhodné jak pro běžce s trenérskými ambicemi ale i pro ty, kdo se chtějí dál v oboru vzdělávat sami, aniž by někoho trénovali. Školení Trenér kondičního běhu 1. třídy je určeno především budoucím trenérům a je zakončeno závěrečnou teoretickou i praktickou zkouškou. Jeho úspěšní absolventi jsou již schopni zcela samostatně pracovat se svěřencem/klientem.

TKB 2. třídy 7. - 11. 6. 2024 Jizerské hory, penzion Vital (podmínkou účasti je úspěšně absolvovaný kurz TKB3) Přihláška 

TKB 2. třídy 18.-22.10.2024 Jizerské hory, penzion Vital (podmínkou účasti je úspěšně absolvovaný kurz TKB3) Přihláška 

TKB 1. třídy 20.-27.9.2024 Jizerské hory, penzion Vital (podmínkou účasti je úspěšně absolvovaný kurz TKB2) Přihláška 

 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE

Uvedená tři školení Trenér kondičního běhu 1.- 3. třídy jsou rozšířena o nabídku jednodenních seminářů (workshopů), které jsou zaměřeny především prakticky. Jejich obsahem jsou základní součásti běžeckého tréninku jako např. řízení a metodika běžeckého tréninku, práce se sporttesterem, s videozáznamem, analýza techniky běhu a výběr běžecké obuvi, běžecká výživa, běžecký kineziotaping, Blackroll a Flowin v běžeckém tréninku a další. Na praktické „open“ semináře se může přihlásit kdokoliv, aniž by musel dříve absolvovat jiné školení nebo mít určitou kvalifikaci. Pro dosažení kompletního vzdělání Trenér kondičního běhu v rozsahu 150 hodin je nutné absolvovat tři základní školení a jeden z nabízených seminářů dle vlastního výběru. Na základě takto dosažené oficiální kvalifikace ČAS je možné zažádat o živnostenský list.

Udělením certifikátu se absolvent/ka jednotlivých školení stává členem oficiální databáze trenérů Českého atletického svazu a může čerpat všech výhod s tím spojených.

Pohybový aparát běžce - 20. 1. 2024 od 10 -17 hodin, Olomouc AC BALUO, cena 1.900,- Kč, lektor: Mgr. Marcela Bartoňová 

Co ještě jako běžec nebo trenér zvládnu sám a kdy už se obrátit na odborníka“ 

Na workshopu se seznámíte se základy běžecké anatomie,  naučíte se jednoduché testy a kompenzační cvičení. Podstatnou součástí semináře jsou typické  problémy pohybového aparátu běžců v souvislostí s technikou běhu, kterou se naučíte i sami hodnotit. Samozřejmostí jsou i doporučení jak v konkrétních případech postupovat. 

 

ZRUŠENO Výživa kondičního běžce - 9.3.2024 od 10-16 hodin, Vital Praha a online, cena 1.900,-Kč, lektor: PhDr. David Gerych Přihláška a pro online Přihláška

Obsahem semináře je měření tělesné skladby a interpretace výsledků, stanovení energetické bilance, poměr živin v jednotlivých tréninkových cyklech a s ohledem k individuálním cílům tréninku (redukce váhy, zvýšení výkonnosti), rozvržení stravy v průběhu dne a návrh optimálního jídelníčku a pitného režimu. Kromě praktických příkladů výživové strategie Vás naučíme využívat jednoduché aplikace a software. Podmínkou účasti na semináři je alespoň základní orientace v problematice výživy a pitného režimu!

 

Marketing běžeckého trenéra - 17.3.2024 od 17-21 hodin, online, cena: 1.000,-Kč, lektor: David Vaš Přihláška

Umění „se prodat“ je často hlavním problémem současných běžeckých trenérů. Bez efektivního marketingu se dnes ani sebelepší trenér neobejde. David Vaš jako trenér kondičního běhu první třídy má v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Poradí Vám, jak si jednoduše vytvořit vlastní web, jak se prezentovat na sociálních sítích, která investice do reklamy se vyplatí a která ne. V neposlední řadě budete řešit i otázku výše odměn za vaše trenérské služby.

 

Běžecký kineziotaping - 23. 3. 2024 od 10-17 hodin, Olomouc AC BALUO, cena 2.800,- Kč, lektor: Mgr. Marcela Bartoňová Přihláška

Workshop je určen kondičním běžcům i trenérům, kteří by se rádi s touto metodou seznámili, prakticky se naučili její základy a dozvěděli se, jak tejpování nejlépe v běžecké přípravě využít. 

Kompenzační cvičení pro běžce - 9. 11. 2024 od 10-16 hodin, Praha, FTV UK, cena 1.900,- Kč, lektor Mgr. Marcela Bartoňová Přihláška

Obsahem semináře jsou praktická cvičení zaměřená na prevenci zranění při běhu nebo kompenzaci již vzniklých potíží. Praktické bloky cvičení budou rozděleny podle možných obtíží jako jsou bolesti kyčlí, kolen a Achillovy šlachy, nebo oslabená stabilizace lopatek a trupu a poruchy klenby nohou.

Teoreticky i prakticky si osvojíte základy silově-koordinačního tréninku, tedy cvičení na podporu a rozvoj koordinace pohybu a zpevňující cvičení s využitím váhy vlastního těla. 

Přihlášky na všechny vzdělávací akce od Českého atletického svazu naleznete zde: Přihlášky 

Dotazy zodpovíme na: cbk@ceskybeh.cz