Stát se trenérem kondičního běhu

Aktuální termíny kurzů TKB

 

TRENÉR KONDIČNÍHO BĚHU 3. TŘÍDY

Základní školení je určeno samotným kondičním běžcům, kteří si chtějí rozšířit teoretické poznatky i vylepšit praktické dovednosti a seznámit se s novinkami v oblasti kondičního běhu. Dále i běžcům, kteří by rádi sdělovali svoje zkušenosti ostatním, ale doposud nemají žádnou kvalifikaci ani zkušenosti s vedením jiných běžců.

Obsahem základního víkendového školení je teoretický úvod do anatomie, fyziologie, biomechaniky a sportovního tréninku. Dále psychologické základy práce s klientem/svěřencem, pohybový aparát a prevence jeho přetěžování, základy sportovní výživy, praktické základy techniky běhu a běžeckých průpravných cvičení, výběr běžecké obuvi, práce s tepovou frekvencí, watty, spotřebou kyslíku a krevním laktátem, zásobník průpravných a kompenzačních cvičení, běžecký strečink a posilování a v neposlední řadě i zásady první pomoci. Kromě mnoha nových poznatků i praktických zkušeností na školení poznáte běžecké přátele  a kolegy, stanete se součástí komunity trenérů kondičního běhu a získáte kontakty na špičkové odborníky a metodickou podporu ČAS.

28. - 30. 4. 2023  Jizerské hory, penzion Vital  Přihláška

12. - 14. 5. 2023 Jizerské hory, penzion Vital   Přihláška

     

TRENÉR KONDIČNÍHO BĚHU 2. A 1. TŘÍDY

Kromě úvodního víkendového školení pro vás ČAS připravil další dvě navazující školení. Zatímco cílem úvodního školení je základní orientace v problematice kondičního běhu, další dvě pětidenní a sedmidenní školení se mnohem podrobněji zabývají anatomií, fyziologií, biomechanikou, psychologií, řízením tréninku, výživou a především aplikací těchto oborů do praxe kondičního běhu. Navazující školení Trenér kondičního běhu 2. třídy je určeno pro absolventy úvodního školení Trenér kondičního běhu 3. třídy, kteří si chtějí prohloubit získané poznatky a rozšířit praktické dovednosti. Školení je opět vhodné jak pro běžce s trenérskými ambicemi ale i pro ty, kdo se chtějí dál v oboru vzdělávat sami, aniž by někoho trénovali. Školení Trenér kondičního běhu 1. třídy je určeno především budoucím trenérům a je zakončeno závěrečnou teoretickou i praktickou zkouškou. Jeho úspěšní absolventi jsou již schopni zcela samostatně pracovat se svěřencem/klientem.

 

TKB 2. třídy 9. - 13. 6. 2023 Jizerské hory, penzion Vital (podmínkou účasti je úspěšně absolvovaný kurz TKB3) Přihláška

 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE

Uvedená tři školení Trenér kondičního běhu 1.- 3. třídy jsou rozšířena o nabídku jednodenních seminářů (workshopů), které jsou zaměřeny především prakticky. Jejich obsahem jsou základní součásti běžeckého tréninku jako např. řízení a metodika běžeckého tréninku, práce se sportesterem, s videozáznamem, analýza techniky běhu a výběr běžecké obuvi, běžecká výživa, běžecký kineziotaping, Blackroll a Flowin v běžeckém tréninku a další. Na praktické „open“ semináře se může přihlásit kdokoliv, aniž by musel dříve absolvovat jiné školení nebo mít určitou kvalifikaci. Pro dosažení kompletního vzdělání Trenér kondičního běhu v rozsahu 150 hodin je nutné absolvovat tři základní školení a jeden z nabízených seminářů dle vlastního výběru. Na základě takto dosažené oficiální kvalifikace ČAS je možné zažádat o živnostenský list.

Udělením certifikátu se absolvent/ka jednotlivých školení stává členem oficiální databáze trenérů Českého atletického svazu a může čerpat všech výhod s tím spojených.

5. 11. 2022   Běh s holemi (Nordic Running) ZRUŠENO, FTVS UK, Praha 6    Přihláška

Problematiku běhu s holemi si osvojíte nejprve teoreticky a následně i prakticky. V rámci instruktáže Vás naučíme správnou techniku Nordic Running, vyzkoušíme si různé varianty využití a ukážeme vhodná cvičení s running holemi. Na základě analýzy pořízených videozáznamů, společné diskuse a rozboru tematických dotazů tak bude Váš přehled o všech hlavních přínosech metody Nordic Running ucelený. Lektor: Milan Kůtek

6. 11. 2022   Core trénink a balanční pomůcky, FTVS UK, Praha 6   Přihláška

Na workshopu se seznámíte s aktuálními trendy v oblasti silových schopností využitím běžně dostupných balančních pomůcek (velké míče, balanční plošiny, medicinbaly, TRX systém, atd.). Vysvětleny jsou klady i zápory balančních ploch v silové přípravě. Lektor: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.

19. 11. 2022   Běžecký kineziotaping, místo konání bude upřesněno (FTVS UK nebo Vital Praha)   Přihláška

Workshop je určen kondičním běžcům i trenérům, kteří by se rádi s touto metodou seznámili, prakticky se naučili její základy a dozvěděli se, jak tejpování nejlépe v běžecké přípravě využít. Lektorka: Mgr. Marcela Bartoňová

 

Dotazy zodpovíme na: cbk@ceskybeh.cz