Výsledky závodů

Běh pod Slunečnou, 5. 7. 2019

« Detail závodu

Oblíbenost

ohodnoť jako první
Výsledky ke stažení

8,3 km

# Jméno Pohlaví Kategorie Ročník Výkon
1Jaroslav BlaţekMMuži příchozí190000:16:18
2Adam FeranecMJunioři200200:16:47
3Petr PospíšilMMuži příchozí190000:17:29
4Martouš FeranecMMuži příchozí190000:19:15
5Martin ChmelařMMuži příchozí190000:19:39
6David KrovMJunioři200600:19:51
7Milan RellaMMuži příchozí190000:19:52
8Zuzana McfallŽŽeny Příchozí190000:20:54
9Karolína Slintákovᎎeny Příchozí190000:21:12
10Eva Dvořákovᎎeny Příchozí190000:21:27
11Zoe ZdraţilováŽJuniorky200200:22:11
12Nikola Sitkovᎎeny Příchozí190000:22:41
13David SitekMMuži příchozí190000:22:42
14Veronika LubrichováŽJuniorky200400:22:51
15Dana Svobodovᎎeny Příchozí190000:23:42
16Simona ŢáčkováŽJuniorky200400:23:51
17Milan JuřenaMMuži příchozí190000:24:18
18Petr KučeraMMB197500:30:33
19Václav SedláčekMMA198600:31:15
20Radek PolákMMB197900:31:37
21Zdeněk KrejčíMMA198800:31:42
22Marek ŠkapaMMB197100:31:47
23Pavel DvořákMMA198200:31:57
24Boban ŠvajdaMMA198800:31:59
25Stanislav KrajčaMMA198300:32:12
26Marek ŠtěpánMMB197200:33:06
27Lukáš KoudelkaMMA198300:33:50
28Ondra HorákMMB197500:33:56
29Zbyněk SkopalíkMMB197800:34:37
30Jiří WallenfelsMMB197200:34:52
31Pavlína PoláčkovᎎF199600:34:59
32Pavel FrankMMC196800:35:11
33Jiří DostálMMC196400:35:37
34Lubomír KnápekMMD195900:35:52
35Zuzana KročovᎎG197700:36:00
36Marek ŠtěrbaMMC196900:36:28
37Jan KuchařMMB197600:36:51
38Tomáš HandlMMB197500:37:26
39Roman KrňávekMMB197500:37:36
40Ondrušik KateřinaŽŽF198300:37:42
41Fritscher AdamMMB197500:38:12
42Jarda MartínekMMC196900:38:47
43Tomáš JalůvkaMMB197700:38:49
44Ladislav ŠpacírMMD195500:39:07
45Tomáš StrouhalMMB197400:39:15
46Míka RadanMMB197700:39:18
47Ondřej MartínekMMA199700:39:27
48Marie DelingerovᎎG197600:39:27
49Jindřich ProtivánekMMA198000:39:39
50Petr JadrnýMMB197500:39:49
51Lucie ŠvarcovᎎF198400:40:05
52Petr OndryášMMA198000:40:09
53Bohuš BarbořákMMD195900:40:23
54Robert LahMMB197400:40:41
55Tomáš KabourekMMB197700:40:57
56Petr HnátMMB197400:41:16
57Marie HynštovᎎH195700:41:23
58Viktor SitekMMB197500:41:46
59Alena LosertovᎎF198800:42:01
60Petra KabourkovᎎG197700:42:06
61Milan KoblihaMMD195700:42:11
62Lubomír KachyňaMMC196500:42:25
63Irena AmbroţovᎎG197500:42:40
64Pavel PodešvaMME194900:42:58
65Magda ZdráhalovᎎG197900:43:05
66Jiří PeřinaMMB197500:43:07
67Josef SmolichaMMD195600:43:07
68Libor TeplíčekMMC196800:43:37
69Blanka DoleţelovᎎG197900:43:49
70Renáta JalůvkovᎎG197800:44:04
71Peter KosztyuMMD195800:44:39
72Jitka DvořákovᎎF199000:45:46
73Pavel JašekMME194500:45:48
74Ludmila PískovᎎH196600:46:15
75Ivo SovišMMB197100:46:21
76Pavel FreitingerMMC196400:46:37
77Karel StrţínekMMC196400:47:16
78Vlastimil DedekMMD195200:47:27
79Tomáš RašnerMMC196900:47:57
80Jan SvobodaMME194300:48:13
81Jaromír VaňekMME194800:48:44
82Josef KuncMMC196000:48:54
83Jan VodičkaMME194500:48:57
84Jiří JarošMMC196800:50:05
85Jana StrouhalovᎎG197400:50:16
86Blanka VojáčkovᎎH196100:51:33
87Markéta NečesanᎎG197300:53:57
88Jiří MorávekMME194700:54:47
89Eva LubrichovᎎG197500:57:10
90Ladislav LerchMME194801:03:46
91Václav SvakMMD195400:00:00
92Jaroslav BlaţekMMuži příchozí190000:16:18
93Adam FeranecMJunioři200200:16:47
94Petr PospíšilMMuži příchozí190000:17:29
95Martouš FeranecMMuži příchozí190000:19:15
96Martin ChmelařMMuži příchozí190000:19:39
97David KrovMJunioři200600:19:51
98Milan RellaMMuži příchozí190000:19:52
99Zuzana McfallŽŽeny Příchozí190000:20:54
100Karolína Slintákovᎎeny Příchozí190000:21:12
101Eva Dvořákovᎎeny Příchozí190000:21:27
102Zoe ZdraţilováŽJuniorky200200:22:11
103Nikola Sitkovᎎeny Příchozí190000:22:41
104David SitekMMuži příchozí190000:22:42
105Veronika LubrichováŽJuniorky200400:22:51
106Dana Svobodovᎎeny Příchozí190000:23:42
107Simona ŢáčkováŽJuniorky200400:23:51
108Milan JuřenaMMuži příchozí190000:24:18
109Petr KučeraMMB197500:30:33
110Václav SedláčekMMA198600:31:15
111Radek PolákMMB197900:31:37
112Zdeněk KrejčíMMA198800:31:42
113Marek ŠkapaMMB197100:31:47
114Pavel DvořákMMA198200:31:57
115Boban ŠvajdaMMA198800:31:59
116Stanislav KrajčaMMA198300:32:12
117Marek ŠtěpánMMB197200:33:06
118Lukáš KoudelkaMMA198300:33:50
119Ondra HorákMMB197500:33:56
120Zbyněk SkopalíkMMB197800:34:37
121Jiří WallenfelsMMB197200:34:52
122Pavlína PoláčkovᎎF199600:34:59
123Pavel FrankMMC196800:35:11
124Jiří DostálMMC196400:35:37
125Lubomír KnápekMMD195900:35:52
126Zuzana KročovᎎG197700:36:00
127Marek ŠtěrbaMMC196900:36:28
128Jan KuchařMMB197600:36:51
129Tomáš HandlMMB197500:37:26
130Roman KrňávekMMB197500:37:36
131Ondrušik KateřinaŽŽF198300:37:42
132Fritscher AdamMMB197500:38:12
133Jarda MartinekMMC196900:38:47
134Tomáš JalůvkaMMB197700:38:49
135Ladislav ŠpacírMMD195500:39:07
136Tomáš StrouhalMMB197400:39:15
137Míka RadanMMB197700:39:18
138Ondřej MartinekMMA199700:39:27
139Marie DelingerovᎎG197600:39:27
140Jindřich ProtivánekMMA198000:39:39
141Petr JadrnýMMB197500:39:49
142Lucie ŠvarcovᎎF198400:40:05
143Petr OndryášMMA198000:40:09
144Bohuš BarbořákMMD195900:40:23
145Robert LahMMB197400:40:41
146Tomáš KabourekMMB197700:40:57
147Petr HnátMMB197400:41:16
148Marie HynštovᎎH195700:41:23
149Viktor SitekMMB197500:41:46
150Alena LosertovᎎF198800:42:01
151Petra KabourkovᎎG197700:42:06
152Milan KoblihaMMD195700:42:11
153Lubomír KachyňaMMC196500:42:25
154Irena AmbroţovᎎG197500:42:40
155Pavel PodešvaMME194900:42:58
156Magda ZdráhalovᎎG197900:43:05
157Jiří PeřinaMMB197500:43:07
158Josef SmolichaMMD195600:43:07
159Libor TeplíčekMMC196800:43:37
160Blanka DoleţelovᎎG197900:43:49
161Renáta JalůvkovᎎG197800:44:04
162Peter KosztyuMMD195800:44:39
163Jitka DvořákovᎎF199000:45:46
164Pavel JašekMME194500:45:48
165Ludmila PískovᎎH196600:46:15
166Ivo SovišMMB197100:46:21
167Pavel FreitingerMMC196400:46:37
168Karel StrţínekMMC196400:47:16
169Vlastimil DedekMMD195200:47:27
170Tomáš RašnerMMC196900:47:57
171Jan SvobodaMME194300:48:13
172Jaromír VaněkMME194800:48:44
173Josef KuncMMC196000:48:54
174Jan VodičkaMME194500:48:57
175Jiří JarošMMC196800:50:05
176Jana StrouhalovᎎG197400:50:16
177Blanka VojáčkovᎎH196100:51:33
178Markéta NečesanᎎG197300:53:57
179Jiří MorávekMME194700:54:47
180Eva LubrichovᎎG197500:57:10
181Ladislav LerchMME194801:03:46
182Václav SvakMMD195400:00:00

 Všechny ročníky