Každý rok vydáváme nejkompletnější a jedinou oficiální Termínovku.
Zveřejňujeme výsledky závodů a sledujeme hodnocení běhů samotnými běžci.

Běh Anny-Marie

 8. září 2021

 Start první kategorie: v 18:00

 Praha 4, opatovský cíp Milíčovského háje , Kraj: Praha

 Délka tratí: 6,6 km

 Typ závodu: Smíšený

 Pořadatel: SABZO Praha (Diviš Martin), Martin Diviš, web, 777 225 550

 Propozice: Web

První část běhu vede po obvodu Milíčovského lesa a je jen nepatrně členitá, následuje výběh na umělou horu s krátkými výběhy a seběhy, po návratu do Milíčovského lesa pokračuje běh opět po rovině. Trať vede terénem a po asfaltu.

 Všechny ročníky