Název Obrázek Popis URL
Brno - Mariánské údolí

Start se nachází u autobusové zastávky Mariánské údolí. Trasa vede po přijemné stezce okolo Kadlecova Mlýna až k odpočívadlu za nádrží, zpátky se běží po druhé straně. Hned za penzionem Kadlcův Mlýn trasa zahne doleva a pokračuje do cíle k zastávce.

Facebook
Ostrava - Komenského sady

Vybíháme od brány Ostravského parku, dlouhou táhlou alejí kolem pomníku. Stočíme se doprava kolem Ostravice, vyklušeme kopeček náš malý test kondice. Sbíháme zpět do parku směr tenisové kurty, pokračujem k hospůdce náš stůl je ještě volný. Pozdravíme bezdomovce a točíme se zpět, cestou kolem Ostravice přes kopeček nazpátek.
 

Facebook
Ústí nad Labem - Střekov

Trasa začíná na střekovském břehu Labe mezi mostem Dr. Edvarda Beneše a Mariánským mostem. Celá trasa je vedena po břehu Labe s krásnými výhledy na rozhlednu Větruše a hrad Střekov. Startuje se proti proudu řeky po Labské cyklostezce, probíhá se pod železničním mostem, který spojuje dva břehy již od poloviny 50. let. Následně se běží až na otočku u Masarykova zdymadla pod hradem Střekov. Druhá polovina trasy se běží zpět po stejné cyklostezce, s mírným přeběhem k Mariánskému mostu, kde je druhá otočka, po které se dobíhá do cíle u informační cedule.
 

Facebook
Ústí nad Labem - Svádov

Trasa je vedena po břehu Labe na malebné Labské cyklostezce. Start je umístěný u fotbalového hřiště ve Svádově. Na běžce čeká obátková trasa, která se do své druhé poloviny láme v obci Valtířov pod kostelem svatého Václava ze 16. století.
 

Facebook
České Budějovice - Nábřežní

Vybíhá se od jihočeského divadla, podél řeky směrem k jezu Malák a potom pořád rovně. Za železničním mostem se přeběhne na druhou stranu řeky a běží se pořád rovně podél Malše kolem pivovaru až k soudu. Dále trasa vede ke hvězdárně a zimnímu stadionu, kde se zatáčí na lávce doprava ke sportovní hale. Od té se běží přes další lávku k plaveckému bazénu. Od bazénu už je to do cíle u divadla jenom kousek.
 

Facebook
České Budějovice - Stromovka

Start této trasy najdete na okraji parku Stromovka a ulice Na Zlaté stoce. Na běžce čekají dvě kolečka parkem s minimálním převýšením. Trasa vede proti směru hodinových ručiček.
 

Facebook
Pardubice - Polabiny

Vybíháme od "Vonkáče" směrem k Bajkalu, před ním zatáčíme doleva a pokračujeme podél slepého ramene směrem na polabinskou "čtyřku". Doběhneme téměř k Polabinskému mostu, před ním se ale odbočuje vlevo na stezku a běžíme se zpět směr Vonkáč. U něj konečně přeběhneme most a po druhém břehu k míříme opět k Polabinskému mostu. Nyní se přes něj už běží, směrem zpátky k Vonkáči na nás potom čeká cílová rovinka.
 

Facebook
Kladno - U Sletiště

Místo startu je přímo před hlavním vstupem do kladenského aquaparku, který se nachází vedle Městského stadionu Sletiště, hlavním centrem sportovního vyžití ve městě. Startuje se směrem do přilehlého lesa, protkaného cyklostezkami a lesními pěšinami přímo vybízejícími k vyběhnutí. Trasa je okruhová, v první třetině poběžíte po asfaltové stezce rozdělující les na dvě poloviny. Po doběhnutí na konec asfaltové části se trasa stáčí na sever, dále se probíhá okolo dominantního vodojemu zásobující Rozdělov vodou. Nakonec se trasa opět napojuje na asfaltovou cyklostezku, kde je umístěn cíl.
 

Facebook
Frýdek-Místek - Olešná

Okruhová trasa u vodní nádrže Olešná se nachází na jihozápadním okraji města Frýdek-Místek. Start je umístěn u krytého aquaparku Olešná, na asfaltové stezce lemující celou nádrž. Vybíhá se ve směru hodinových ručiček, přes hráz a dále po stezce okolo jachtinku Palkovice a rybníčku Řehánek až do cíle. Pro dosažení pěti kilometrů se trasa v pětistech metrech překrývá.

Facebook
Karlovy Vary - Meandr Ohře

Trasa začíná kolečkem okolo Meandru. Dále pokračuje přes most, který posléze podběhneme a vydáme se podél řeky Ohře směrem k Chebskému mostu. Ten přeběhneme a zpátky se dáme po druhé straně řeky. Konečně navážeme na cestu, po které jsme už jednou běželi. Po ní doběhneme do cíle.
 

Facebook
Teplice - Zámecký park

Trasa začíná u vstupu do zámecké zahrady přes ulici od supermarketu, kde jde zaparkovat. Probíhá se parkem po asfaltových cestách kolem zámeckého rybníčku a zámku samotného. Trasa, na které míjíte také regionální muzeum, nemá žádné velké převýšení a běží se ve dvou kolech.

Facebook
Teplice - Nová Ves

Start najdete na konci ulice Francouzská. Po vyběhnutí na prvním kilometru po levé míjíme ruce krásný les a pravé zahrádkářskou kolonii. Pak se odbočí doleva, běží se kousek do kopce a opět doleva po panelové cestě. Ta vede lesem, až nad místo startu. Poté se uhne doleva a seběhne se po lesní cestě k místu startu. Celý obdélník se běží dvakrát.
 

Facebook
Teplice - Doubravska hora

Trasa začíná u křižovatky ulic Fráni Šrámka a U Dvorců. Vybíhá se do krásného lesa, který se rozkládá kolem hradu Doubravka. Až k hradu se sice neběží, ale dvakrát jej obkroužíte po lesní cestě. Trasa je v hodná pro milovníky běhu v přírodě, kde není žádná rovina. Nejde o žádné velké stoupání a klesání, ale vrstevnic se trasa rozhodně nedrží.
 

Facebook
Mladá Boleslav - Park Šťepánka

Tato trasa začíná u městského koupaliště, kde je parkoviště i zastávka MHD Bazén Štěpánka. Od bazénu se vybíhá po zpevněné pěšině na sever parkem Štěpánka. Za tenisovými kurty se cesta stáčí doleva a za zimním stadionem se otáčí zpět. Běží se proti proudu Klenice. Trasa je složená ze dvou okruhů a končí u parkoviště vedle městského koupaliště.
 

Facebook
Poděbrady - Na Skupici

Začínáme jen pár kroků od zdymadla v ulici Na Kopečku, kde můžete dobře zaparkovat. Obrátková cesta vede nejprve podél Labe, kde se stáčí do ulice U Vodárenské věže. Následuje druhá odbočka doleva na cestu parkem ke Kostelnímu předměstí. V ústí do ulice Na Skupici se ocitáme v polovině běhu a okolo věže v sadu S. K. Neumanna se otáčíme na zpáteční cestu, kterou už známe.

Facebook
Most - Matylda

Populární běžecké místo v Mostě hostí také tuto trasu. Běží se jedno kolečko okolo jezera Matylda ve směru hodinových ručiček. Po prvním kole pokračujete asi 850 metrů stejným směrem dále do cíle.
 

Facebook
Litvínov - Chudeřín

Start se nachází blízko zastávky Hamr, u mostu nad potůčkem. Běžíte směrem po stezce ve směru hodinových ručiček až k ulici U Bílého sloupu. Tam se otáčíte a běžíte zpátky ke druhé křižovatce směrem k jezírku Rudý Sever.
 

Facebook
Luhačovice - Přehrada

Nejčastěji běhaná trasa v blízkém okolí největších moravských lázní. Start a cíl je  umístěný ve sportovním areálu LuhaPark. Nejprve se obíhá areál a vybíhá se kopec až nad přehradu, nasleduje lehký seběh po šotolinové cestě na hráz, tři kilometry okolo přehrady a závěrečný seběh po asfaltu. Doporučujeme důkladné rozcvičení před úvodním stoupáním a obezřetnost na cestě kolem přehrady, která je nejrůznějšími sportovci hojně využívaná. 
 

Facebook
Přerov - Žebračka

Přerovská trasa je krásným místem pro trávení volného času, běží se nedaleko přírodní památky Malé laguny. Začátek trasy najdete u velkého parkoviště vedle skateparku. Vybíhá se po naučné stezce Přerovským luhem, která vede národní přírodní rezervací Žebračka. Trasa tvoří okruh převážně po lesní cestě a na konci se ještě jednou oběhne Laguna. Cíl je vedle discgolfu.
 

Facebook
Kutná Hora - Královská

Výborná trasa ke kochání nabízí výhled na chrám sv. Barbory a další středověké památky. Startuje se u dvou mostů nad sebou přes řeku Vrchlici směrem na Královskou procházku. Pod korunami stromů se takto běží až k lomu, tam přes most a po druhém břehu Vrchlice zpět. Na běžce čekají dvě kola, cíl je na dohled od místa startu.
 

Facebook
Kutná Hora - Bezhlavý Jan

Trasa vede mimo město a k vyvětrání hlavy je naprosto ideální. Vybíhá se vedle Sklenářova Dolíku a pokračuje topolovou alejí směrem na Přítoky. Kolem sochy bezhlavého Jana se navracíme ke Kutné Hoře k cíli v místě startu.
 

Facebook
Jihlava - Podél řeky

Poběžte s námi z Moravy do Čech a zpátky. Trasu protíná řeka Jihlava, která zde tvoří přirozenou hranici. Díky tomu, že trasa vede podél řeky, je tu na Vysočinu nezvykle rovinatý profil, který mají v oblibě jak začátečníci, tak i ti, co mají rádi rychlé finiše v cílové rovince. Startujeme za loděnicí na parkovišti u dětského hřiště. Celou dobu se držíme na cestě hned vedle řeky.
 

Facebook
Sokolov - Jezero Michal

Start je v areálu zdraví u jezírka a běží se směrem ke koupališti Michal. Po doběhu ke koupališti zatočíme doprava a obíháme jezero Michal proti směru hodinových ručiček. Poté se napojíme na původní cestu a bežíme zpět. Do cíle se dostaneme tak, že zahneme doleva za mostem a budeme se držet na cestě okolo jezírek.
 

Facebook
Chodov - Bílá voda

Start je kousek od parkoviště u Bíle vody. Začínáme směrem na severovýchod, jezero tedy máme po levé ruce. Běžíme směrem k Smolnické výsypce a poté zpátky směrem ke startu. Ten proběhneme a tím začneme okruh okolo Bílé vody. Cíl je jen pár desítek metrů před místem startu.
 

Facebook
Liberec - Harcov

Cedule označující místo startu je umístěna u liberecké přehrady pod mateřskou školkou vedle loděnice. Startuje se oběhnutím vodní nádrže Starý Harcov pod věhlasnými vysokoškolskými kolejemi. Na konci přehrady se vyběhne několik shodů a opatrně přeběhne silnice. Poté stoupáním vyběhnete na lesní cestu do Králova háje a po příjemném proběhnutí bohatého lesa se opět přes Kristiánov vracíte ke hrázi. Do pěti kilometrů pak zbývá ještě jedno kolo.
 

Facebook
Čáslav - Vodranty

Start trasy je za městskými lázněmi u atletického stadionu. Vybíhá se kolem rybníku Zámek po lesní cestě kolem hřiště na hod diskem. Trasa vedé téměř po rovině a po cestě můžete vidět letní kino i koupaliště z obou stran. V nejvzdálenější části trasy od startu se oběhne rybník Měděnice. Při zpáteční cestě si po pravé straně můžete prohlédnout atletický ovál a pustit se do druhého kola. Po doběhnutí můžete využít služeb městských lázní a pohodlně si odpočinout.
 

Facebook
Třinec - Lesopark - šotolina

Trasa vede sportovně nejvyužívanější částí města, třineckým lesoparkem. Start je umístěn na okraji sportovního areálu Vodranty. Trasa je určena pro vyznavače spíše trailového běhání, protože maximálně využívá vybudované a udržované šotolinové stezky. Dbejte navigace aplikace, o zatáčky a křížení trasy v lesoparku není nouze.
 

Facebook
Třinec - Lesopark - asfalt

Ideální trasa pro skupinové tréninky sportovců se zázemím sousedního sportovního areálu. Většinou vede po asfaltových cestách protínajících lesopark. V nezbytných úsecích je trasa vedena po šotolinové stezce.
 

Facebook
Rožnov - Bučiska

Oblíbená běžecká trasa na západním okraji Rožnova. Stratujeme od zimního stadiónu, první kilometr se běží kolem řeky. Je to ideální čas na zahřátí před následujícím stoupání po lesní zpevněné cestě. V nejvyším místě trasy je třeba pokračovat po úzké lesní cestě a držet se vrstevnice, vyběhané trasy i navigace. Po klesání končí terénní část trasy a přebíhá se řeka na asfaltovou cyklostezku, která nás vede až zpátky k zimnímu stadiónu. V blízkosti je lesní posilovna, ideální pro lehké cvičení a strečink po tréninku.

Facebook
Vsetín - Okolo Bečvy

Startujeme v samotném centru města na okraji Panské zahrady. Nejprve vbíháme do parku a obíháme fotbalový stadion. Pak už následuje krásná trasa okolo Vsetínské Bečvy. Je třeba zvýšené pozornosti při podběhu mostu a na následné úzké cestičce, než se dostaneme zpátky nahoru na cyklostezku. Dále pokračujeme po břehu přes první a druhý most. Při zpáteční cestě se opět podbíhá most po stejné trase a pokračuje se po stezce k Panské zahradě.
 

Facebook
Plzeň - Podél řeky

Jak název napovídá, celá trasa je situována na březích řeky Radbuzy. Start je umístěn v blízkosti centra, v parku U Ježíška. Vybíhá se po levém břehu proti proudu řeky, pod kostelem sv. Mikuláše směrem k soutoku s Úhlavou. Na začátku Doublevce se přebíhá řeka po Doublevecké lávce, dále se běží po proudu řeky na sever do centra, přes městskou plovárnu až na Anglické nábřeží. Konec trasy tvoří necelá dvoukolá část přes Wilsonův most, dále po Denisově nábřeží a Kožíškovu Lávku, cíl najdete kousek za Wilsonůvým mostem.
 

Facebook
Praha - Stromovka

Start najdete u tramvajové zastávky Výstaviště Holešovice. Přebíháme koleje a běžíme na západ směrem ke Šlechtovce. Pokračujeme dále na západ, kde podbíháme viadukt. Dále se vracíme podél Málé říčky do hlavní části Stromovky a kolem Šlechtovky. Nakonec oběhneme Planetárium z pravé strany a pokračujeme do cíle.
 

Facebook