Trenér kondičního běhu 1. třídy

logo Trenéra kondičního běhu

tento kurz je určen absolventům školení TKB 2. třídy

Tento kurz je určen budoucím trenérům a je zakončeno závěrečnou teoretickou i praktickou zkouškou. Úspěšní absolventi jsou již schopni zcela samostatně pracovat se svěřencem/klientem a mají nárok na živnostenský list.

Podmínkou účasti je úspěšné absolvování školení Trenér kondičního běhu 2. třídy a věk minimálně 22 let, doložení vlastní trenérské praxe v rozsahu minimálně 12 hodin (formou čestného prohlášení nebo potvrzením z oddílu nebo běžecké skupiny) a vypracování seminární práce. 

Podmínkou udělení oficiálního certifikátu ČAS je i absolvování jednoho vybraného semináře Trenér kondičního běhu ČAS.

Co je obsahem školení?

 • 51 hodin teorie a 19 praxe (7 dnů – pátek až pátek)
 • Prohloubení a rozšíření teoretických znalostí v oborech anatomie,
 • fyziologie, biomechanika, sportovní trénink, sportovní výživa• Psychologie a pedagogika
 • Individuální práce s klientem i se skupinou
 • Nácvik techniky běhu (odstraňování chyb)
 • Řízení tréninku v praxi (příklady a chyby)
 • Zásobník průpravných a kompenzačních cvičení
 • Didaktika kondičního běhu
 • Zdokonalení praktických dovedností
 • Strečink a posilování (základní i s náčiním)• Zásobník herních cvičení
 • Evidence tréninku
 • Tvorba výživové strategie a jídelníčku
 • Právní problematika kondičního běhu
 

Cena: 11900 Kč

 Místo: Penzion Vital, Jizerské hory
 Lektoři: mgr. Aleš Tvrzník a kolektiv
 od: 11. října 2019
 do: 18. října 2019
 Kapacita (obsazeno): 12 (12)

Tento kurz je obsazen, nelze se na něj přihlásit. Vyberte si prosím z nabídky kurzů jiný.
Pokud chcete být zařazeni jako náhradníci, napište na cbk@ceskybeh.cz.