Vysvětlení

Členem Českého atletického svazu (dále jen „ČAS“) se může stát atletický oddíl nebo atletický klub. Atletický oddíl je součástí tělovýchovné jednoty, resp. sportovního klubu, nemá vlastní stanovy a nikde se neregistruje.

Atletický klub je samostatná právnická osoba, v současné době to může být pouze spolek založený podle občanského zákoníku a zapsaný u příslušného rejstříkového soudu, kterým je místně příslušný krajský soud, do spolkového rejstříku.